purposeS3log_blue banner.png

Sociocratie 3.0

 
 
 

Sociocratie 3.0

Sociocratie 3.0 - of S3 - is een erg krachtige verzameling van principes en flexibel inzetbare technieken. Deze technieken bieden een antwoord op veel actuele uitdagingen in organisaties: een lerende, wendbare organisatie worden, participatief besluiten vormen en effectief samenwerken.

Sociocratie 3.0 is een toegankelijke manier om gelijkwaardigheid te organiseren, inspraak te regelen en invloed te verdelen in een organisatie. Het is gebaseerd op eenvoudige principes die ervoor zorgen dat er een cultuur van vertrouwen ontstaat waarin mensen slimmer, effectiever en duurzamer kunnen samenwerken. Het ‘menu’ bevat laagdrempelige processen voor rolselectie, afvaardiging, evaluatie, het cocreëren van voorstellen en nemen van gedragen beslissingen met consent.

Het toepassen van de filosofie achter Sociocratie 3.0 leidt tot een groter persoonlijk bewustzijn en een groeiend respect en welbevinden, omdat elke stem gelijkwaardig wordt behandeld, de aanwezige wijsheid ten volle wordt benut en de principes van S3 een groot zelfcorrigerend vermogen bezitten.

Alle processen zijn helder en transparant, en worden in eerste instantie best begeleid door een ervaren facilitator. S3 is vrij en naar eigen goeddunken te gebruiken, mits de CC licentie gerespecteerd wordt. Na verloop van tijd kun je het als organisatie zelf. De facilitator-rol kan dan een beurtrol zijn.

 
Achter de volgende knoppen vind je een aantal materialen die je kan gebruiken. Meer bronmaterialen kun je vinden op www.sociocracy30.org/resources
 
Dette%2Btraint%2BS3.jpg

Waarom Sociocratie 3.0?

het geeft iedereen het gevoel gehoord en betrokken te zijn

het vergroot het bewustzijn, respect en de gelijkwaardigheid in samenwerking

het gebruikt de aanwezige, collectieve wijsheid optimaal

het is praktisch gereedschap voor zelforganisatie en zelfsturing

het regelt peer werking en evaluatie op een aangename, gedragen manier

het organiseert het werk transparant en op uitnodiging

het vergroot het eigenaarschap

het brengt ‘precies genoeg governance’, zonder te ‘over-engineeren’

het zorgt voor flexibiliteit en wendbaarheid in complexiteit

het zorgt ervoor dat er in lijn met de purpose van de organisatie gewerkt wordt

het is een zachte manier om cultuurverandering te bereiken

het brengt meer geluk, veerkracht, gedeeld leiderschap en impact in de organisatie

Sociocracy 3.0 Deepening met James Priest en Lili David

Hoe begin je ermee?

Er zijn een aantal focusgebieden aan te duiden voor organisaties die S3 willen integreren in hun manieren van samenwerken. Als je S3 gaat omarmen en toepassen in je eigen team of organisatie ontwikkel je stap voor stap de volgende praktijken:

Navigeren via spanningen

Aanwezige drivers benoemen en beantwoorden, drivers transparant delen in de organisatie. Het juiste antwoord op een driver leren vinden.

Meeting practices toepassen

Check in/out, meetings faciliteren, afspraken maken en evalueren, voorstellen cocreëren, beslissingen nemen in consent. Groeien in je rol als facilitator.

Leidende principes en basishoudingen leven

Regelmatig nagaan of en hoe de principes leven, bijvoorbeeld elke maand focus op een van de 7 principes, regelmatig hierop reflecteren, acties afspreken. Elkaar tijdens het werk hieraan herinneren en hierop aanspreken.

Werken in domeinen

Domeinen identificeren, bevolken en evalueren middels regelmatige peer reviews. De hieruit ontstane ontwikkelplannen opvolgen. Regelmatig een team peer review doen.

Flexibele organisatie cultuur aannemen

Je organisatie inrichten op basis van een hiërarchie van drivers. Zorgen voor informatiedoorstroming en inspraak. Afvaardiging van domeinen organiseren in een delegate cirkel.

Het werk doen

Het werk transparant organiseren, prioriteren en opnemen aan de hand van een operations backlog. Taken doorgeven aan de hand van drivers. Reviews en retrospectives doen over projecten en samenwerkingen.

Governance doen

Belangrijke beslissingen en voorstellen maken in governance meetings. Oefenen met consent besluitvorming. Een governance backlog bijhouden.

Logboek bijhouden

Afspraken noteren en evalueren. Evaluatiemomenten opvolgen en inplannen op meetings.

persoonlijk leiderschap vergroten

Het patroon artful participation naleven. Waarde zien in de tegenovergestelde mening. Je eigen voorkeuren opzij zetten. Zo diep mogelijk inchecken en transparant zijn.

je Kennis van S3 uitbreiden

De practical guide lezen en up to date blijven. Oefenen en experimenteren met patronen die nuttig kunnen zijn. Deelnemen aan S3 community events zoals Meetups helpt zeker ook ;-).

 
 

James Priest en Lili David hebben vanuit hun organisatie Thrive in Collaboration een heleboel video’s op hun You Tube kanaal staan waarin S3 en S3 patronen worden uitgelegd.


Ik coach, train en faciliteer organisaties in Sociocratie 3.0 vanuit iLean.