Organisatiecoaching

 

Hoe kunnen we het volledige potentieel van onze organisatie benutten?

centralized-vs-decentralized-vs-distributed-processing.jpg
 

Als ik als team- en organisatiecoach aan tafel schuif bij organisaties, komen er vaak dezelfde vraagstukken boven. Hieronder lijst ik veelvoorkomende behoeften op van organisaties en teams. Herken je ze? Met deze uitdagingen ga ik graag samen met jullie aan de slag.

Onze organisatiestructuur past ons niet meer

 • onze organisatietekening klopt niet meer met onze realiteit en filosofie, kunnen we de structuur opnieuw tekenen?

 • we willen meer zelfsturing en zelforganisatie installeren, maar hoe beginnen we daaraan?

 • het eigenaarschap en de beslissingsmacht is nu niet goed verdeeld, hoe kunnen we dit op een gezonde manier verspreiden?

 • we willen meer rolduidelijkheid en kadering voorzien voor iedereen, zodat we handvaten hebben om medewerkers te begeleiden in hun job.

 • de doorstroming van invloed en informatie willen we beter organiseren, zodat iedereen van elkaars werk op de hoogte is en inspraak beter geregeld kan worden.

Onze cultuur mag positief evolueren

 • we willen een cultuur ontwikkelen waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt

 • hoe kunnen we onze missie, waarden en afsprakenkaders cocreëren, zodat de waarden en afspraken gedragen zijn door iedereen?

 • we willen meer onderling vertrouwen opbouwen, welke methodieken kunnen ons helpen?

 • een open feedback cultuur, waarin we spanningen en feedback op een veilige en constructieve manier kunnen behandelen, daar willen we naartoe.

Hoe kunnen we de samenwerking naar een hoger niveau tillen

 • we willen onze vergadercultuur verbeteren, zodat iedereen meer energie heeft na afloop in plaats van minder.

 • Hoe kunnen we samen tot gedragen voorstellen en beslissingen komen over belangrijke zaken?

 • We willen manieren vinden om ons werk inzichtelijk te maken voor elkaar.

 • Hoe kunnen we werk veilig doorgeven aan elkaar en blokkades en afhankelijkheden sneller opsporen?

 • We willen een lerende organisatie zijn en veel meer leren van elkaar en uit de samenwerking.

 • Hoe kunnen we gealligneerd zijn, zodat we allemaal aan hetzelfde organisatie- of teamdoel werken?

 • We willen een cultuur van cocreatie en innovatie stimuleren, waar beginnen we?


 
loesje.jpg
 


Wat is de eerste stap?

In een eerste gesprek brengen we de behoeften in kaart. Elk van bovenstaande vragen kan een ingang zijn. Evaluaties zijn een mooi begin, het samen komen tot waarden en afgeleid gedrag ook. Anders vergaderen is vaak een goede start en een quick win. Als er spanningen zijn met veel impact kijken we hoe die best worden aangevlogen.

Een volgende stap is om een traject uit te stippelen waarin we liefst op meerdere fronten werken, met enkele snelle resultaten en waarin we bijsturen waar nodig. We doen wat nodig is en kunnen ook sessie per sessie afspreken.

Vaak kom ik een aantal processen of vergadermomenten faciliteren, waarna je het samen stap voor stap zelf leert. Ik kan structureel meedenken in verandertrajecten en bedrijfsprocessen of als coach/mentor aanwezig zijn in de organisatie. Ik neem een rugzak mee waaruit ik put. Ik gebruik vaak elementen uit Sociocratie 3.0 omdat ik daarin veel handreikingen vind om bovenstaande vragen mee aan te gaan.

Een aantal factoren die succes bevorderen

 • We onderzoeken op welke manieren we veiligheid kunnen inbouwen in het proces

 • We nodigen weerstand uit en gaan hier constructief mee aan de slag

 • We starten daar waar de nood is en waar dus ook het verschil hard gevoeld wordt

 • We doen kleine experimenten en evalueren en vergelijken deze met bestaande praktijken

 • We onderzoeken wie ambassadeur wilt zijn en wie we kunnen versterken

 • We communiceren onze aanpak en successen in de organisatie

 • We nodigen actief medewerkers uit om mee te doen en nemen cocreatie als basishouding

 • We zijn zelf de verandering, we ‘leven voor’ wat we uitdragen, en blijven in verbinding met onszelf en de ander