commons banner.jpg

Commons

 


school of commons


“Wij, coaches van de School of Commons zetten in op de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en expertise om de humus voor de circulaire stad te verrijken. Zo zorgen we voor een duurzame en veerkrachtige omgeving met concrete experimenten en voorbeelden. Dat is onze School of Commons, een way of life, een gedachtegang, een gedeelde droom.”

Een groep coaches verzamelt zich rond één ambitie. Kan de kennis van de commons, historisch en actueel, ons inzicht geven in het systeem achter de actuele stedelijke context en kunnen we dit systeem veranderen met een beter welbevinden van mens en planeet als gevolg. Hoe kunnen we de regeneratieve kracht van de stad nog meer aanzwengelen en de transformatie naar de circulaire en gezonde stad maken?

Hoe doen we dat?

De school heeft een DNA van 8 patronen. Noem het actieterreinen, die afgeleid zijn uit een onderzoek naar de commonpraktijken in de wereld. De coaches ontwikkelen een lespakket voor hun patroon. Samen bieden zij changemakers of coaches in spe een open en toegankelijke begeleiding aan de hand van een concrete praktijk. De praktijkcases genieten van een professionele begeleiding en een team van studenten en internationale stagiaires waarmee ze gedurende de 10 weken opleiding tot concrete resultaten komen.

In de School of Commons vertegenwoordig ik het patroon Organiseren, waarin we Sociocratie 3.0 toepassen.


democratische innovatie


Politiek is een common of zou als common beschouwd mogen worden. Samen met gelijkgestemden denk ik na over democratische vernieuwing en de rol die Sociocratie daarin kan spelen.

P2p foundation

Binnen de peer 2 peer foundation kijk ik hoe we S3 patronen kunnen aanwenden om een flexibele, effectieve organisatie te zijn gefundeerd op gelijkwaardigheid waarin de collectieve wijsheid wordt benut en informatie internationaal doorstroomt.

lokale commonsinitiatieven

Als Sociocratie 3.0 coach en community manager denk ik graag mee met lokale innovatieve bewegingen, vooral als ze een grote mate van cocreatie, betrokkenheid, zelforganisatie en zelfbestuur betrachten. In bottom up en deelprojecten zoals RSL op Post in Roeselare, de Pianofabriek in Brussel, de Koer en Timelab in Gent faciliteer ik trekkers en afgevaardigden en werk ik met de lokale community aan de hand van sociocratische principes met als doel dat deze initiatieven zelf een sociocratische werkwijze en mind set aannemen om in alle projecten de collectieve wijsheid zoveel mogelijk te benutten.